جینگ و جینگه ساز میاد از بالای شیراز میاد
X

ناناز مامان و بابا

دوستون داريم اندازه هزار تای کودکی

جینگ و جینگه ساز میاد از بالای شیراز میاد

سلام.........

دخملی ناناسم چند روزه برگشته خونه...از مزایای همنشینی با خاله جونش یاد گرفتن این شعره که شده یه معزل برا من ..آخه هر روز چند بار باید براش بخونم اونم نه هر جور که بلدم به قول دخملی باید قشنگ بخونم یعنی با آهنگ و ریتمی که خاله صفو براش می خونده...آخه خاله صفو جون تو کار و زندگی نداشتی اینو به تاتی یاد دادی....کلی تو نت کند و کاو کردم تا تونستم کاملشو پیدا کنم و حفظش کنم! بعدش کلی تمرین کردم تا بتونم با آهنگ خودش بخونم...مشغول تلفن

جینگ و جینگه ساز میاد از بالای شیراز میاد

شازده دوماد غم نخور نومزدت با ناز  میاد

 یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا

یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا

 کی به حجله؟ کی به حجله؟ شازده دوماد با زنش

کی بگرده دور حجله؟ خواهره کوچیکترش

یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک بادا

یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک باد

سر کوچه ی عروس خانوم شاخه گل کردند سوار

سر کوچه ی شازده دوماد صد شتر کردند قظار

یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک بادا

یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک بادا

 من منم و  من منم و  کاکوي دوماد منم 

 دست بديد دستبند ببندم کاکوي دوماد منم

 یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک بادا

یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک بادا

 در خونه ي عروس خانم آب رکني رد ميشه 

چوب بياريد پل ببنديد عروس خانم رد بشه

 یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک بادا

یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک بادا

 راه شيراز دوره و آب بوشهر شوره شور 

ما ميريم عروس بياريم چشمه دشمن بشه کور  

 یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک بادا

یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک بادا

این طرف تخت طِلا و اون طرف تخت طِلا

شازده دوماد روش نشِسته ، می کنه شکرخدا

 باد اومد بارون گرفت و آب اومد نودون گرفت

سوریا گویین مبارک کار ما انجوم گرفت

یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا

یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا....................هیپنوتیزم

[ دوشنبه 23 / 2 / 1392 ] [ 8:57 ] [ پری محمدی ]
[موضوع : خاطرات روزانه]

[ ]